วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Art for dad


งานนี้ ได้วาด เพื่อ พ่อ+พ่อจ้างมา ๕๕๕

วาดวิวทิวเขา หลังบ้านกระผม ขนาดรูปก็ 36*48 นิ้ว ใช้เวลาทั้งสิน้ 1อาทิตย์ สี น้ำมันทั้งรูป ทำกุมึนตายห่าเลย
๕๕๕+ ส่วนเทคนิคการทำ ใช้ แบบ impressionism เล่นทีแปรงแบบถี่ๆๆ โดยภู่กันเบอร์ กาม๊อต เฮ้ย เบอร์ 3 ๕๕๕+

โดยไล่วิวัฒนาการ ไปทีล่ะรูป -0-

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

THAI ART
all about the Thai arts those i make